Vinteropplag

God vinterlagring forlenger båtens levetid og bidrar til høyere annenhåndsverdi.

bølget linje triex

Hvorfor vinteropplag?

Innelagring forlenger båtens levetid og bidrar til høyere annenhåndsverdi. Skroget absorberer en del vann i løpet av sesongen på sjøen, og det er en fordel å få tørket ut dette i løpet av vinteren. Motor og andre mekaniske innretninger ombord får også lenger levetid dersom de blir konservert og lagret tørt hele vinteren. I tillegg slipper du å bekymre deg for at vinterstormer og snø skal kunne skade båten. Ved utelagring, anbefaler vi på det sterkeste at dem velger å tekke båten i krypeplast, da er ingen gjennomtregning av vann og båten er «tett» vinteren i mellom.

Hva gjøres under vinteropplag?

Det er opp til båteieren hva som skal utføres, men vi anbefaler full motorservice, vask og polering av skrog, smøring av kontrollwirer og kontroll av bunnstoff. Bunnstoff har som regel en levetid på 2 til 3 år. Alle motorer preserveres før lagring, slik at de ikke tæres/irrer innvendig eller frostsprenges i løpet av vinteren. Det samme anbefales for ferskvanns- og septikanlegg. Båter som er vasket og polert pakkes i plastfolie, slik at de oppbevares støvfritt.

Praktisk info

Vi tilbyr vinterlagring i samarbeid med Sildeberget Marina.   Ved opptak av båt får du en faktura for lagerleie, etterfulgt av en faktura for andre utførte oppgaver.

Levering og henting av båt til opplag utføres på Sildeberget Marina, Sildeberget 16, 3962 Stathelle.  

Båteier plikter å holde båten forsikret i hele perioden, og er selv ansvarlig for evt løsøre i båten.